27 Ağustos 2012 Pazartesi

Ruhsal Hastalıklar ve Tedavisi

Günümüz toplumunda malesef depresyon ve panik atak başta olmak üzere sık sık ruhsal kastalıklar başgöstermekte ve giderek yaygınlaşmaktadır. Bu rahatsızlıklar için Psikatrik ilçalar kullanılmakta ve bu ilaçlar da bedenda fiziksel olarak ağır tahribatlara neden olmaktadır. Malesef buna rağmen bu tip hastalıkların tedavisi de % 100 mümkün olamamaktadır..

Bu hastalıkların tedavisi için Kuran’ı Kerime danıştığımızda Allah bize sıkıntı veren esas nedeni Zuhruf suresi, 36. ayette şu şekilde açıklamaktadır.:”Kim Rahman’ı an­maktan yüz çevirirse, biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık o ona arkadaş­tır” (Zuhruf suresi, 36).

İnsan Rabbinden uzaklaştığı müddetçe manevi sıkıntılara gark olmaktadır. Dünyanın imtihan sırrından uzaklaşmakta, karşılaştığı olumsuzluklara imtihan gözlükleri ile bakmak yerine; bazen isyan, bazen de neden, niçinlerle bakmaktadır. Nitekim tüm bu ruhsal hastalıklardan kurtulmanın yolu doğal tıbbi tedaviye ve manevi teda­viye sıkı sarılmaktır.

Devamlı abdestli olmak, ibadetleri düzeltmek, bol Kur’an-ı-Kerim okumak ve Allah’ı devamlı tesbih etmek ve hacamat yaptırmak ge­rekir.

Nedir bu ruhi rahatsızlıklar:

Endişe: Yerinde duramama, uyumakta güçlük, kalp atışlarının hızlanma­sı, mide rahatsızlıkları, çarpıntılar ve kasların gerilmesidir.

Panik Atak: Nefes tıkanması, kalp çarpıntısı, göğüs ağrıları, boğulma hissi, titreme, baygınlık ve krizlerin aniden gelmesidir.

Fobiler: Belli bir duruma ya da nesneye karşı duyulan, mantıklı bir açıklaması olmayan korkudur: Hayvanlardan, yüksekten, uçağa binmekten, kapalı alanda kalmaktan vs.

Depresyon: Üzüntü ve  ızdırap duygusu, umutsuzluğa kapılmak, uyku­suzluk, kişinin kendi gözündeki değerinin azalması ve bu nedenlerle fizik­sel sağlığın da bozulmasıdır.

Mani: Depresyonun tam tersi bir durumdur. Sürekli uyanıklık ve yorul­mak bilmez bir hareketlilik,- birdenbire kızgınlığa dönüşebilen aşırı iyilik hali,- uyku ihtiyacının azalması veya günlerce uykusuz kalma, kendini aşırı beğenme ve kendine aşırı güvenme genelde bu hastalık için tipikdir.

Şizofreni: Düşünme ve algılama bozukluklarına yol açan bir grup hasta­lığa verilen genel isimdir. Belirtileri: Hayal görme, bazı sesler duymak, bazen de birçok sesin ken­disi hakkında tartıştığını duymak, düşünce ve hareketlerinin dışarıdan kon­trol edildiğine inanmaktır. Bilim adamları bu hastalığın genetik olduğuna karar vermişlerdir. Ancak hastalarda herhangi bir yapısal veya biyokimya­sal beyin bozuklukluğuna rastlanmamıştır.

RUHİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİ:

- Her gün, yarısı sabah namazından önce, yarısı da ikindiden sonra ol­mak üzere sırayı bozmadan: Fatiha-i Şerif, Bakara Suresi’nin ilk 5 aye­ti ve 163-164. Ayetleri, Ayet-el-kürsü ve Amenerrasulü, Yasin-i Şerif, Saffat, Rahman, Vakıa, Mülk, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas Surelerini okumak gerekir.

       Günde 300 defa :
“Rabbi enniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâb. Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbi en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytânin marid.   (Sad-41, Müminun:97-98, Saffat 7)
ayetlerini okumak gerekir. Bu herhangi bir zamanda parçalara bölünerek okunabilir.
 
-      Günde 300 defa :
Ve ilâhukum ilâhun vâhidun, lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm, İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe, ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn.(Bakara 163-164)

ayetlerini okumak gerekir. Bu herhangi bir zamanda parçalara bölünerek okunabilir.
 
Bunlara ilaveten aşağıdaki ayetler ve tesbihler okunabilir.

-  41 defa ihlas, felak, nas
- 100 defa “Ve men yettekıllâhe yec’al lehu mahreca, Ve yerzukhu min haysü la yahtesib, ve men yetevekkel alellâhi fehuve hasbüh.”( Talâk-2/3)
- 21 defa: ” efehasibtüm ennemâ halaknâkum abesen ve enneküm ileynâ lâ turceûn, Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ hüve rabbü’l-arşi’l-kerim ”(Mü’minûn suresi 115. ve 116.)
- Cevşenül Kebir        – SEKİNE Duası          – Ya Halîm 88 defa
- 1 bardak suya 73 kere ” YA CELİL ” ve ardından  1 kere ayetül kürsi- 1 kere Amenerrasulü okuyup iç.
- Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. (günde 100)
 
-  HACAMAT:

Omuzlar, kafa arkası, iki taraftan kulaklarla-ense çukuru arası, kürek kemikleri arası ve altı, bel ve kuyruk sokumu, dizler, tekrar kafa hacamatları sırayla yaptırılmalıdır. Kafa, kürek kemikleri arası ve altı hacamatlarını bir-kaç defa tekrarlamak gerekir.
Hacamat ruhi hastalıklarda çok önemlidir. Hatta sadece kafa hacamatı ile depresyondan bile kurtulanlar vardır. hacamat ruhi hastalıklarda olmazsa olmazdır. Mutlaka ehil bir haccama düzenli olarak bir kaç sefer yukarıda belirtilen noktalardan hacamat yaptırılması gerekir.

Hacamat hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 BİTKİSEL TEDAVİ

  -     3 ölçü arslankuyruğu otu + 3 ölçü alıç + 2 ölçü oğulotu + 1 ölçü kediotu kökü ince ince kıyılır, bir bardak kaynar suyla karıştırılır ve 5-10 dakika demlendikten sonra süzülüp günde üç defa içilir. Korku, ger­ginlik, uykusuzluk ve huysuzluğu azaltır.


Kaynaklar: Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde/ Aidin Salih 
Tesbihatlar netten derlenmiştir.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...